Verejné obstarávanie vyhlásené v rámci projektu "Vzdelávanie - základ kvalitných služieb":

zo dňa 10.05.2010:   Vyzvafinancnyman.pdf (209 kB)
                                   Vyzvaman.implementacie.pdf (208,9 kB)

zo dňa 26.07.2010:   Výzva školenia.pdf (428,7 kB)

 

Verejné obstarávanie vyhlásené v rámci projektu "Pracovné miesta a miestne zdroje":

zo dňa 15.07.2010:   Stravovanie-prieskum trhu.doc (199 kB)

zo dňa 19.07.2010:   Projektová dokumentácia -prieskum trhu.doc (195 kB)

 

 Verejné obstarávania - prieskum trhu (uverejnené dňa 12.10.2010):

 

Výzva na predloženie ponúk "Zariadenia na výrobu brikiet z OZE"                                 (zeverejnené dňa 8.3.2011):