"Zvyšovanie energetickej sebestačnosti regiónu Údolia Bodvy" - program malých grantov GEF SGP UNDP - projekt už ukončený

      ZHRNUTIE PROJEKTU-UNDP-GEF-PT.pdf (335,9 kB)    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt: 

        "Zvyšovanie komunitnej produkcie potravín a iných miestnych produktov - Boj proti chudobe s využívaním miestnych zdrojov"   ukončený k 28.2.2014

 
  1.    Prezentácia projektu.pdf

  2.     Skúsenosti z realizácie projektu.pdf

  3.    Propagácia_projektu.pdf