Karpatská nadácia  www.karpatskanadacia.sk

 
Podporuje realizáciu projektu s názvom "Nové zručnosti k prežitiu".
Realizácia od 1.5.2015 do 31.3.2016