Vitajte na našom webe

 

        V dobe globalizácie môžeme byť prínosom a rovnocenným partnerom pre ostatných vtedy, ak budeme v niečom jedineční a tvoriť hodnoty vychádzajúce z tejto jedinečnosti, ktoré obohatia celú spoločnosť.

 

        Plnohodnotné nové diela sa dajú vytvárať jedine na základe dokonalého spoznania a osvojenia si diel našich predkov, lebo práve oni sú nositeľom našej jedinečnosti, zdrojom k tvorbe nových hodnôt a sú kľúčom k tomu, aby nás okolitý svet vnímal ako prínos a prijal za rovnocenného partnera.

 

                                                                    

                                                                      

                                        

                       ------------------------------------------------------------------------------------

                        

                        ------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            

                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------