Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

Realizácia ukončená k 31.3.2014